LR aplinkos ministerija parengė Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą ir po numatytų teisės aktų derinimo procedūrų teiks  LR Vyriausybės tvirtinimui. Pagal Seimo 2015-06-23  priimtus LR miškų įstatymo pakeitimus, miškų kelių priežiūra ir remontas visų nuosavybės formų miškuose pavedamas miškų urėdijoms. Fnansuoti numatoma iš specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių programos lėšų.